I behov av kamerainspektion av er ventilation?

Kamerainspektion

Vi erbjuda kamerainspektion av ventilationskanaler med inspelning. Detta vissa försmutsningsgrad på kanalerna och kan användas för felsökning i system. Läckage, trasiga kanaler och stopp i kanaler kan lätt upptäckas.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vent-Rent AB är certifierade av och medlemmar i RSVR. Detta betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss. För mer information om RSVR:s, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, stadgar och regler som Vent-Rent AB förhåller sig till, besök www.rsvr.nu