I behov av en kanalrensning för er fastighet?

Kanalrensning

Vent-Rent har över 20 års erfarenhet av kanalrensning i såväl offentlig miljö som privata bostäder.

Ett rent kanalsystem säkra kvalitet på inomhusluft och gör att man uppnår korrekt luftflöde.

Vi har utrustning som passar till att rensa kanaler i en villa eller större anlägningar såsom skolor, sjukhus och kontorsbyggnader. Vi är medlemmer i RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilations Rengörare) och arbeten utförs av certifierad personal. Rensningsintyg lämnas efter slutfört arbete.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vent-Rent AB är certifierade av och medlemmar i RSVR. Detta betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss. För mer information om RSVR:s, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, stadgar och regler som Vent-Rent AB förhåller sig till, besök www.rsvr.nu