I behov av en OKV-besiktning?

OVK besiktning

Obligatorisk Ventilations Kontroll Besiktning säkerställer att din ventilationsanläggning presterar enligt de normer som gällde när anläggningen togs i bruk. Alla funktioner kontrolleras, flödesmätning görs och försmutsning av kanalsystem kontrolleras. Besiktning utförs av behörig besiktningsman.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vent-Rent AB är certifierade av och medlemmar i RSVR. Detta betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss. För mer information om RSVR:s, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, stadgar och regler som Vent-Rent AB förhåller sig till, besök www.rsvr.nu