I behov av service för befintlig ventilation?

Service

Det är viktigt med regelbunden service på ventilationsanläggningar för att säkerställa prestanda.

Filterbyte och genomgång av styrfunktioner garanterar att anläggningen fungera korrekt och att viktiga funktioner såsom frysskydd och brandspjäll fungera som det skall.

Kontakta oss för offert på serviceavtal.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vent-Rent AB är certifierade av och medlemmar i RSVR. Detta betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss. För mer information om RSVR:s, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, stadgar och regler som Vent-Rent AB förhåller sig till, besök www.rsvr.nu