Vi utför ventilationsinstallationer, kanalrensningar, kamerainspektioner och OVK-besiktningar i Mälardalen-Stockholm

Ett kvalitativt resultat

Vent-Rents arbetsmetoder när det gäller sanering är att med hjälp av saneringsfläktar försätta kanalerna i undertryck. Därefter rengör vi med både roterande borstar och tryckluft. Avfallet absorberas i saneringsfläktens finfilter, som sedan paketeras och lämnas för miljösäker hantering.

Vi kan även ge en detaljerad fotodokumentation av systemet före och efter rengöring.

 

Samarbeta för en bra inomhusmiljö

Vent-Rent AB har stor erfarnehet av ventilations-sanering i offentlig miljö där verksamheten måste vara "igång", t.ex. på sjukhus, skolor, daghem och i kontorsbyggnader.

Vi har kunning och tillmötesgående personal i ständig kontakt med arbetsledare.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vent-Rent AB är certifierade av och medlemmar i RSVR. Detta betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss. För mer information om RSVR:s, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, stadgar och regler som Vent-Rent AB förhåller sig till, besök www.rsvr.nu