Kontakta oss för fri offert!I behov av ventilationsinstallation i er fastighet?

Ventilationsinstallation

Vi ombesörjar nyinstallation och ombyggnad av befintliga ventilationsanläggningar för att förbättra kvalitet, minska energiförbrukning och därmed minska driftskostnader.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vent-Rent AB är certifierade av och medlemmar i RSVR. Detta betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss. För mer information om RSVR:s, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, stadgar och regler som Vent-Rent AB förhåller sig till, besök www.rsvr.nu